biuro@mediplex.pl
tel. fax: 22 786 18 53
tel. 501 421 111
tel. 606 815 402

Płyty XPS (nazwa handlowa Styrisol, Styrodur) - to nowoczesny materiał powszechnie stosowany na całym świecie w budownictwie do termoizolacji fundamentów, piwnic, dachów odwróconych i miejsc narażonych na permanentny kontakt z wilgocią oraz w sektorze reklamy. Materiał charakteryzuje się zamkniętokomórkową, jednorodną strukturą w całej swojej masie, co gwarantuje utrzymanie jego właściwości izolacyjnych w długim okresie. Produkt ten posiada doskonały współczynnik przenikania ciepła ‘’λD’’.


Najważniejsze zalety płyt XPS to bardzo dobra izolacyjność cieplna, wysoka wytrzymałość na ściskanie, minimalne wchłanianie wody i trudnozapalność. Płyty XPS spieniane są dwutlenkiem węgla, w związku z czym jest to produkt ekologiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego. Proponujemy produkowane przez firmę ABRISO płyty Styrisol w kolorze żółtym w różnych grubościach.

 XPS charakteryzuje:

 • doskonały współczynnik przenikania ciepła
 • odporność na czynniki biologiczne oraz warunki atmosferyczne
 • niska chłonność wilgoci
 • duża odporność mechaniczna i trwałość
 • szeroki zakres temperatur użytkowania (- 50°C do + 75°C )
 • łatwa obróbka i montaż

Płyty XPS stosuje się do:

 • izolacji ścian budynków i innych elementów betonowych 
 • izolacji podłóg w budynkach mieszkalnych - montaż pod betonem, nad betonem, dodatek do betonu,
 • izolacji podłóg obciążonych np. hale, parkingi, magazyny, podłoża kolejowe, drogowe, lotniska
 • izolacji termicznej fundamentów, piwnic, dachów spadzistych oraz płaskich,
 • płyty izolacyjne Styrisol® można wykorzystywać we wszystkich standardowych systemach ogrzewania podłogowego

XPS - cechy główne :

 • doskonałe właściwości izolacyjne
 • minimalna absorpcja wody
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • odporność na gnicie
 • odporność na grzyby i mikroby
 • odporność na niszczenie przez robactwo i gryzonie
 • właściwości samogasnące

Właściwości produktu :


WŁAŚCIWOŚĆ                                   JEDNOSTKA                    WARTOŚĆ                          NORMA


Gęstość objętościowa                          kg/m3                                28 - 45                             DIN EN 1602


Współczynnik przewodzenia ciepła     W/m-K                            0,030 - 0,040                    DIN EN 13146

Wtrzymałość na ściskanie lub

naprężanie ściskające
przy 10% odkształcenia                         kPa                               150 - 700                            DIN EN 826


Nasiąkliwość wodą

(udział objętościowy)                               %                                 0,2 - 0,3                               DIN EN 12087